Poręczenia wadialne - ewadia

27.08.2020

Polfund FPK. S.A. wprowadził do oferty możliwość nabycia poręczenia wadialnego - zabezpieczenia wadium do przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego.

 

Serwis ewadia.pl umożliwia aplikowanie o poręczenie wadialne. Proces jest prosty i intuicyjny.

 

Obecnie dostępne są poręczenia wadialne do 50.000 złotych dla przedsiębiorców prowadzących Jednoosobowe Działalności Gospodarcze (JDG) i jednocześnie oczekujących zabezpieczenia wadialnego w związku z przetargiem publicznym. POLFUND udziela poręczeń wadialnych wyłącznie w związku z przetargami publicznymi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poręczeń wadialnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się, z krótką animacją, prezentującą istotę naszej usługi i kluczowe korzyści, które z niej wynikają dla przedsiębiorców MŚP.

 

POWIĄZANE ARTYKUŁY