• slajd
   

  Bezpłatne poręczenia dla przedsiębiorców w woj. zachodniopomorskim

  Dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

 • slajd
   

  Bezpłatne poręczenia dla przedsiębiorców w woj. wielkopolskim

  Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Poziom poręczenia do 80% kwoty kredytu/ pożyczki/ gwarancji/ leasingu.

 • slajd
   

  Bezpłatne poręczenia dla przedsiębiorców w woj. pomorskim

  Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ poręczenie maksymalnie do 80 % kwoty kredytu/pożyczki liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 1.000.000 złotych.

 • slajd
   

  Bezpłatne poręczenia dla przedsiębiorców w woj. dolnośląskim

  Dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Dolnośląskiego. Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 120 miesięcy, a kwota poręczenia to aż 1.000.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu/pożyczki). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

 • slajd
   

  Poręczenia wadialne

  Możliwość nabycia poręczenia wadialnego - zabezpieczenia wadium do 50.000 złotych do przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przedsiębiorców prowadzących Jednoosobowe Działalności Gospodarcze.

 • slajd
   

  Wadium przetargowe dla spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych!

  Informujemy, że od 7 stycznia 2021 r. o wadium przetargowe w postaci poręczeń wadialnych mogą aplikować przedsiębiorstwa MŚP prowadzone jako spółki kapitałowe tj. z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. W praktyce oznacza to, że z naszego automatycznego procesu mogą skorzystać ww. formy działalności gospodarczej i aplikować o poręczenia wadialne do 50.000 złotych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Poza stabilnością finansową cechuje nas duża otwartość na potrzeby naszych Partnerów przejawiająca się w stałym poprawianiu wygody korzystania z naszych produktów, szybkości działania oraz przyjazności relacji.

PORĘCZENIA

Tu zyskasz podstawową wiedzę na temat poręczeń, ich rodzajów i przeznaczenia.

PORĘCZENIA
Z FUNDUSZY UE

Dowiedz się, jakie warunki możemy zaoferować firmom dzięki wsparciu unijnemu.

DODATKOWE
WSPARCIE

Przekonaj się, że pozytywnie wpływamy na otoczenie nie tylko udzielając przyjaznych poręczeń.

 • slajd

  - Poręczenia POLFUND - większa szansa uzyskania kredytu -

 • slajd

  - Poręczenia POLFUND - lekkość rozwoju firmy -

 • slajd

  - Poręczenia POLFUND - elastyczne warunki -

WYDARZENIA

Informujemy, że od 7 stycznia 2021 r. o wadium przetargowe w postaci poręczeń wadialnych mogą aplikować przedsiębiorstwa MŚP prowadzone jako ...

Nowy adres biura / punktu obsługi w województwie dolnośląskim od listopada 2020 r.

05.11
2020

Praca zdalna

Praca zdalna biura POLFUND FPK S.A. w Szczecinie