• slajd
   

  Bezpłatne poręczenia dla przedsiębiorców w woj. zachodniopomorskim

  Dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

 • slajd
   

  Bezpłatne poręczenia dla przedsiębiorców w woj. wielkopolskim

  Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Poziom poręczenia do 80% kwoty kredytu/ pożyczki/ gwarancji/ leasingu.

 • slajd
   

  Bezpłatne poręczenia dla przedsiębiorców w woj. pomorskim

  Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ poręczenie maksymalnie do 80 % kwoty kredytu/pożyczki liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 1.000.000 złotych.

 • slajd
   

  Bezpłatne poręczenia dla przedsiębiorców w woj. dolnośląskim

  Dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Dolnośląskiego. Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 120 miesięcy, a kwota poręczenia to aż 1.000.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu/pożyczki). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

 • slajd
   

  Poręczenia wadialne

  Możliwość nabycia poręczenia wadialnego - zabezpieczenia wadium do 50.000 złotych do przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przedsiębiorców prowadzących Jednoosobowe Działalności Gospodarcze.

 • slajd
   

  Wadium przetargowe dla spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych!

  Informujemy, że od 7 stycznia 2021 r. o wadium przetargowe w postaci poręczeń wadialnych mogą aplikować przedsiębiorstwa MŚP prowadzone jako spółki kapitałowe tj. z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. W praktyce oznacza to, że z naszego automatycznego procesu mogą skorzystać ww. formy działalności gospodarczej i aplikować o poręczenia wadialne do 50.000 złotych.

 • slajd
   

  Informujemy uprzejmie, że w Polfund FPK S.A. 04 maja 2021 r. (wtorek) to dzień wolny od pracy za 01 maja 2021 r. (sobota).

  Informujemy uprzejmie, że w Polfund FPK S.A. 04 maja 2021 r. (wtorek) to dzień wolny od pracy za 01 maja 2021 r. (sobota).

CO NAS WYRÓŻNIA?

Poza stabilnością finansową cechuje nas duża otwartość na potrzeby naszych Partnerów przejawiająca się w stałym poprawianiu wygody korzystania z naszych produktów, szybkości działania oraz przyjazności relacji.

PORĘCZENIA

Tu zyskasz podstawową wiedzę na temat poręczeń, ich rodzajów i przeznaczenia.

PORĘCZENIA
Z FUNDUSZY UE

Dowiedz się, jakie warunki możemy zaoferować firmom dzięki wsparciu unijnemu.

DODATKOWE
WSPARCIE

Przekonaj się, że pozytywnie wpływamy na otoczenie nie tylko udzielając przyjaznych poręczeń.

 • slajd

  - Poręczenia POLFUND - większa szansa uzyskania kredytu -

 • slajd

  - Poręczenia POLFUND - lekkość rozwoju firmy -

 • slajd

  - Poręczenia POLFUND - elastyczne warunki -

WYDARZENIA

Informujemy uprzejmie, że w Polfund FPK S.A. 04 maja 2021 r. (wtorek) to dzień wolny od pracy za 01 maja 2021 r. (sobota).

Informujemy, że od 7 stycznia 2021 r. o wadium przetargowe w postaci poręczeń wadialnych mogą aplikować przedsiębiorstwa MŚP prowadzone jako ...

Nowy adres biura / punktu obsługi w województwie dolnośląskim od listopada 2020 r.