Fundusze UE

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Model współpracy POLFUND z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym pozwala na udzielanie gwarancji kredytowych we współpracy z inną instytucją finansową, zajmującą się kredytowaniem firm z sektora MSP. Dzięki temu, że bank może podzielić się ryzykiem kredytowania mikro, małych i średnich firm, jest on bardziej skłonny do udostępniania im środków na rozwój.

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)  to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om.

Regionalny Program Operacyjny woj. Pomorskiego

Poręczenie w ramach „Nowego limitu ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2007-2013 do Instrumentów Inżynierii Finansowej zwróconych przez Ostatecznych Beneficjentów”, które oferuje POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracę – w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.