Fundusze UE

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Model współpracy POLFUND z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym pozwala na udzielanie gwarancji kredytowych we współpracy z inną instytucją finansową, zajmującą się kredytowaniem firm z sektora MSP. Dzięki temu, że bank może podzielić się ryzykiem kredytowania mikro, małych i średnich firm, jest on bardziej skłonny do udostępniania im środków na rozwój.

Zachodniopomorskie

Dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oferujemy oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.  Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 900.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu/pożyczki). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Pomorskie RPO

Poręczenie w ramach środków z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, które oferuje POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracę – w ramach realizacji Umowy operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/V/DIF/088 Instrument Finansowy Poręczenie.

Dolnośląskie RPO

Dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego oferujemy oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia…

Wielkopolskie RPO

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (pomoc de minimis) na lata 2007-2013. Poręczenie udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki/ gwarancji bankowej/ leasingu udzielonego przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy. Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Wlkp. Jeremie 2 zakończona

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia JEREMIE 2 de minimis.  Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 1.600.000 PLN (nie więcej, niż 75% kwoty kredytu/pożyczki/leasingu). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Inicjatywa JEREMIE zakończona

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)  to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om.