Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach inicjatywy JEREMIE poręczenie maksymalnie do 80 % kwoty kredytu/pożyczki liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 350 000 złotych.

 

Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, w szczególności:

 • podmiotów posiadających utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-upów) działających nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • przedsiębiorstw niepodlegającym wyłączeniom z programu JEREMIE.

 

Poręczeniem JEREMIE mogą być objęte kredyty lub pożyczki, znajdujące się w ofercie Banków współpracujących z POLFUND, z przeznaczeniem m.in. na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowohandlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP np. uatrakcyjnienie oferty firmy, wzrost jakości produktów/usług, wejście na nowe rynki zbytu, nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, finansowanie działań w zakresie innowacji, badań i rozwoju itp.

 

Zalety poręczeń JEREMIE to:

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80 % kwoty kredytu
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 5,5 roku

 

W sytuacji niezakwalifikowania działalności, bądź potrzeb finansowych Klienta do poręczenia JEREMIE (de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.jeremie.pl

 

 

 

Zakończony projekt JEREMIE Pomorskie II