Jak udzielamy poręczeń

Przedsiębiorca, który szuka finansowania dla swoich planów rozwojowych powinien najpierw udać się do najbliższego oddziału banku, z którym POLFUND ma podpisaną umowę o współpracy i tam uzyskać informacje o ofercie kredytowej. Przy omawianiu potrzeb finansowych przedsiębiorca może od razu zaznaczyć chęć skorzystania z poręczenia POLFUND lub poczekać na analizę swojego wniosku kredytowego. 

 

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku kredytowego wraz z dokumentami firmy i załącznikami, których listę każdy bank ustala indywidualnie. Podczas weryfikowania przez bank zdolności kredytowej przedsiębiorcy ustalane są m.in. formy zabezpieczenia jego spłaty. Przedsiębiorca przedstawia doradcy listę i wartość dostępnych zabezpieczeń. Jeśli jest zainteresowany uzyskaniem poręczenia, doradca bankowy kieruje do Funduszu odpowiednie zapytanie. Pracownik banku może też sam zaproponować przedsiębiorcy skorzystanie z poręczenia POLFUND, jeżeli stwierdzi, że spełnia on kryteria niezbędne do jego uzyskania. 

 

Na podstawie otrzymanych dokumentów POLFUND w ciągu jednego dnia przedstawia doradcy ofertę, która zawiera m.in. maksymalną wartość poręczenia, czas jego trwania i wysokość opłat (lub ich braku w przypadku poręczeń JEREMIE). 

 

Akceptacja oferty przez przedsiębiorcę pozwala dopełnić formalności związanych z przyznaniem i uruchomieniem kredytu. Wszystkie one odbywają się w oddziale banku udzielającego kredyt.

 

 

 

Zapraszamy też do pobrania Regulaminu udzielania poręczeń (plik PDF) oraz Wniosku o udzielenie poręczenia (plik DOC).