Ile to kosztuje

Charakter opłat związanych z przyznaniem i obsługą poręczenia jest podobny, jak w przypadku innych produktów finansowych. Rozpatrzenie wniosku nadesłanego do POLFUND za pośrednictwem banku jest bezpłatne, podobnie jak przygotowanie na jego podstawie oferty poręczeniowej.

 

Pierwszy rodzaj kosztu - opłata wstępna - pojawia się dopiero po uzyskaniu poręczenia i ponoszona jest jednorazowo.

Drugi rodzaj kosztu - opłata kwartalna - wyliczana jest w oparciu o aktualną kwotę poręczenia, co oznacza, iż wraz ze spłatą kredytu ratalnego ulega zmniejszeniu.

 

Wysokość opłat uzależniona jest od klasy ryzyka nadanej przez Bank i/lub Fundusz. Dotychczasowi Klienci Funduszu mogą liczyć na objęcie programem lojalnościowym i uzyskanie nawet 20 % obniżki.

 

Warto zaznaczyć, że kredytobiorca, który spełni określone wymagania, może być całkowicie zwolniony z opłat dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych (np. JEREMIE).

 

Poniżej przedstawiamy orientacyjne wysokości opłat dla różnych typów poręczeń:

 

Opłaty dla poręczeń standardowych:

  • jednorazowa (wstępna): od 0,50 % kwoty poręczenia (min. 350 PLN)
  • kwartalna: od 0,30 % kwoty poręczenia
  • BRAK opłat dla poręczeń w ramach projektów JEREMIE

 

Opłata dla poręczeń pomostowych:

  • jednorazowa: 0,15 % kwoty poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 150 PLN/ m-c) - dla poręczeń objętych programem regwarancyjnym EFI lub okresowym brakiem wystarczającego zabezpieczenia

            albo

  • jednorazowa: 0,25 % kwoty poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 250 PLN/ m-c) - dla pozostałych przypadków
  • kwartalna: brak
  • BRAK opłat dla poręczeń w ramach projektów JEREMIE

 

Opłaty dla poręczeń włączonych do programu regwarancji EFI:

  • jednorazowa (wstępna): może zostać obniżona o 25 %
  • kwartalna: od 0,30 % kwoty poręczenia