Dla kogo jest poręczenie POLFUND?

 

Poręczenia POLFUND dedykowane są start-upom, mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom tj. podmiotom, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, ich roczny obrót nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 50 milionów euro, a/lub ich całkowity bilans roczny nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 43 milionów euro. Ponadto firma starająca się o poręczenie powinna: 

  • podlegać polskim przepisom prawa (być rezydentem w rozumieniu prawa dewizowego)
  • działać na rynku przynajmniej trzy miesiące
  • posiadać zdolność kredytową oraz uregulowane rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • posiadać strategię nastawioną na rozwój oraz dobrą znajomość branży i potrzeb rynku

Z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego, przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określaną jako szkodliwą dla środowiska oraz firmy prowadzące działalność jako instytucje finansowe, w tym prowadzące obrót wierzytelnościami, obrót walutami, czy inwestycje w papiery wartościowe. 

 

 

Jakie dokumenty muszę przygotować dla POLFUND, aby otrzymać ofertę poręczenia?

 

Naszą współpracę z bankami zorganizowaliśmy w taki sposób, by przy rozpatrywaniu wniosku o ustanowienie poręczenia posługiwać się wyłącznie dokumentacją wymaganą przez dany bank. Wystarczy jedynie wypełnić krótki wniosek. Dzięki elektronicznemu systemowi obiegu dokumentów, do którego ma dostęp każdy współpracujący z nami doradca bankowy, jest to procedura najprostsza z możliwych.

 

 

Mam konto w banku, który nie współpracuje z POLFUND. Czy mimo to mogę skorzystać z waszego poręczenia?

 

Dla skorzystania z poręczenia POLFUND konieczne jest otrzymanie kredytu w banku, z którym Fundusz ma podpisaną umowę. Zapraszamy do wizyty w najbliższym oddziale jednego z naszych Partnerów. Warunki kredytu mogą okazać się korzystniejsze niż w obecnym banku.

 

 

Chciałbym skorzystać z poręczenia. Gdzie mógłbym spotkać się z przedstawicielem POLFUND, by omówić warunki?

 

Poręczenia przyznawane są zawsze w odniesieniu do konkretnego kredytu, dlatego najpierw konieczna jest wizyta u doradcy bankowego, który przygotuje ofertę. Podczas ustalania rodzaju zabezpieczeń spłaty istnieje możliwość zaproponowania poręczenia POLFUND jako jednej z jego form. Niepotrzebne są kolejne spotkania. Kontaktem z nami zajmie się ten sam doradca bankowy.

 

 

Chciałbym jak najszybciej rozpocząć inwestycję. Czy procedura uruchomienia poręczenia nie wpłynie na jej opóźnienie?

 

Jednym z naszych największych atutów jest elastyczność. Ofertę poręczeniową przedstawiamy zwykle w ciągu 24h od otrzymania wypełnionego wniosku. Wszelkie nasze dokumenty, w tym weksel stanowiący zabezpieczenie poręczenia, podpisywane są równocześnie z dokumentacją samego kredytu. Dzięki dobrej współpracy z bankami procedura ta nie powoduje opóźnień.