Co to jest poręczenie

Osiągnięcie wyższego poziomu w rozwoju firmy uzależnione jest zwykle od zdobycia przez nią finansowania w postaci kredytu lub pożyczki. Pozyskanie tych środków od banku lub innej instytucji finansowej wymaga zawsze ustanowienia zabezpieczenia ich spłaty. 

Poręczenie to właśnie jedna z form zabezpieczenia kredytu lub pożyczki, a jego działanie reguluje prawo cywilne. Stanowi ono atrakcyjną alternatywę dla hipoteki czy zastawu rejestrowego. Jego istotą jest przyjęcie przez fundusz poręczeniowy części ryzyka, które ponosi bank udzielający pożyczki. Do najważniejszych cech poręczeń należą:

  • wartość, która może osiągnąć 70-80% wartości kredytu,
  • czas trwania sięgający 5 lat, a w szczególnych przypadkach nawet 8 lat,
  • koszty poręczenia obejmujące w POLFUND jedynie opłatę z tytułu udzielenia poręczenia oraz opłatę kwartalną, gdyż rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne
  • prostota procedury, zgodnie z którą zabezpieczeniem jest weksel in blanco, a wszystkie formalności dopełniane są przez doradcę bankowego,
  • warunki specjalne dostępne dla poręczeń udzielanych ze środków unijnych, które pozwalają m.in. wydłużyć czas trwania poręczenia, podnieść jego wartość i obniżyć wysokość opłat.

 

 

POWIĄZANE ARTYKUŁY