Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 11/2017 z dnia 22.04.2017 r.

Realizując projekty pn. „Reporęczenie Nr 1.6/2016/ZFPJ/6/333” i „Reporęczenie Nr 1.7/2016/FPJWW/9/332” objęte Inicjatywą JEREMIE współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Treść zapytania ofertowego 11/2017

Metryka 11/2017

Oświadczenie 11/2017

Przykładowe zdjęcia

 

Termin składania ofert do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12:00

 

 

Archiwum ogłoszeń