Nowy proces uproszczony w Polfund (SZYBKO i TANIO)

10.09.2019

Udostępniony został nowy uproszczony proces aplikowania o poręczenia Polfund. W pierwszej kolejności proces uproszczony będzie dostępny dla poręczeń z  regwarancją EFI.

 

Procesem uproszczonym są objęte wyłącznie transakcje - spełniające następujące warunki:

 

 • zostanie udzielony nowy kredyt (Biznes Ekspres, obrotowy, w rachunku bieżącym, inwestycyjny), który nie będzie przeznaczony na spłatę innego kredytu,
 • rating Klienta będzie w przedziale od S1A do S2C (pozostałe nie są objęte tym procesem – dla nich zapraszamy do aplikowania w procesie standardowym),
 • kwota poręczenia do 500.000 złotych,
 • zainicjowanie procesu uproszczonego odbywa się poprzez kliknięcie w link „Uruchom Kwalifikator” po zalogowaniu do systemu Polfund (www.polfund.sam3.pl), następnie uzupełnienie wniosku i dokumentacji w ramach systemu Polfund.

 

Korzyści dla doradcy i klientów MŚP

 

1. Skrócony czas poszczególnych etapów procesu:

 • Proces składa się tylko z 3 kroków: 1. Wypełnienie Kwalifikatora poręczeniowego, 2. Wypełnienie wniosku o udzielenie poręczenia (ponad 90% zawartości przenosi się automatycznie z Kwalifikatora), 3. Uzyskanie decyzji i pełnej dokumentacji poręczeniowej,
 • Krótki czas podjęcia decyzji – maksymalnie do 4 godzin,
 • Komplet dokumentacji poręczeniowej z Polfund do Banku przesłany – w ciągu 1 dnia,

2. Preferencyjne opłaty i prowizje dla poręczeń EFI i Standardów – uzależnione od grupy ryzyka:

 • Rating Klienta w Banku: S1A-S2A – 0,550% (kwartalnie),
 • Rating Klienta w Banku: S2B-S2C – 0,675% (kwartalnie),
 • Pozostałe grupy ryzyka nie są objęte procesem uproszczonym,
 • Brak opłaty jednorazowej za udzielenie poręczenia,

3. Możliwość uzyskania decyzji warunkowej o udzieleniu poręczenia (ważna przez 14 dni) na etapie przed wydaniem decyzji kredytowej.

 

Zalecany tryb korzystania z procesu uproszczonego

 

Proces jest prosty i intuicyjny. Niemniej, przed pierwszym skorzystaniem z procesu uproszczonego w systemie Polfund sugerujemy bezpośredni kontakt ze Specjalistą Polfund, który jest do Państwa dyspozycji.

 

Lista kontaktowa Specjalistów ds. poręczeń Polfund przypisanych do konkretnych Regionów.

 

Instrukcja – opisująca krok po kroku – proces aplikowania o poręczenia Polfund z wykorzystaniem procesu uproszczonego w ramach systemu Polfund.

 

Zachęcamy Państwa do systematycznego i konsekwentnego aplikowania o poręczenia Polfund z wykorzystaniem procesu uproszczonego. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.