Struktura

ZARZĄD:

Prezes Zarządu - Marcin Pawłowski

Członek Zarządu - Wojciech Pieniawski

 

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Radosław Twarużek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Stanisław Flejterski

Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Jąder

Członek Rady Nadzorczej - Piotr Tomaszewski

 

WŁAŚCICIELE:

Fundusz powstał z inicjatywy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Banku Zachodniego WBK S.A. (od 10.09.2018 r. Santander Bank Polska S.A.)

Obie instytucje posiadają po 50% udziałów. 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości - z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie nowatorskich programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Poprzez wysokie zaangażowanie w sektorze innowacyjnych instrumentów finansowania MŚP (Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Poręczeń Kredytowych, Fundusz Seed Capital, Sieć Aniołów Biznesu, Fundusz Venture Capital) Fundacja dysponuje możliwością wspierania kapitałowego wysoce innowacyjnych a zarazem ryzykowanych projektów inwestycyjnych.

 

Santander Bank Polska S.A. (do 10.09.2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) - jest Bankiem uniwersalnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Santander Bank Polska S.A. posiada atrakcyjną ofertę dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Banku dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest na bieżąco dostosowywana do oczekiwań Klientów i obejmuje najlepsze w swojej klasie produkty: rachunek bieżący, karty płatnicze, usługi bankowości elektronicznej oraz kredyty. Santander Bank Polska S.A. posiada pozycje lidera rynkowego w zakresie finansowania inwestycji wspieranych funduszami Unii Europejskiej.