Fundusz

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych makroregionalnych funduszy poręczeniowych. Wspieramy wszystkie projekty, które mają na celu rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości Przedsiębiorstwa. Promujemy krzewienie kultury przedsiębiorczości. Popieramy tworzenie miejsc pracy. Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi.

 

Początki naszej historii sięgają jesieni 2001 roku, kiedy to rozpoczęła się działalność operacyjna Funduszu i udzieliliśmy pierwszego poręczenia. Od tamtej pory nieprzerwanie dbamy o wygodę naszych Klientów. Szybko i otwarcie reagujemy na ich potrzeby. Dlatego słyniemy z przyjaznych i fachowych relacji. To powoduje, że POLFUND zapewnia firmom wyższy poziom wsparcia. 

 

Pomagamy korzystać ze środków unijnych dystrybuowanych w ramach inicjatywy JEREMIE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W perspektywie lat 2014-2020 środki na poręczenia będą dostępne w ramach programów dopasowanych do specyfiki i oczekiwań Przedsiębiorców. Zachęcamy do korzystania z nich zwłaszcza, że obecnie dostępność ta będzie znacznie wyższa niż w poprzednich latach.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o POLFUND Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A.

 

Film "Smak sukcesu" POLFUND FPK S.A.