Dodatkowe wsparcie

POLFUND aktywnie działa na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko poprzez udzielanie przyjaznych poręczeń. Dzielimy się również specjalistyczną wiedzą, m.in. poprzez udział w jesiennych i zimowych cyklach 22 bezpłatnych warsztatów pod nazwą Akademia Przedsiębiorcy, realizowanych wspólnie z Santander Bank Polska S.A. (do 10.09.2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.)

Akademia to wydarzenie cykliczne, prowadzone już od 8 lat. Z roku na rok inicjatywa ta przyciąga coraz liczniejszą grupę przedsiębiorców. Od początku trwania programu wzięło w nim udział łącznie ponad 20 tysięcy osób. Realizując ten projekt nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, klubami biznesowymi i lokalnymi mediami. Niemal 200 instytucji pomogło w promocji wydarzenia i udzieliło Akademii wsparcia patronackiego. Prestiż i rangę wydarzenia podniosła również współpraca z samorządami, które niejednokrotnie obejmowały honorowym patronatem szkolenia dla przedsiębiorców.

Ogólnopolski charakter warsztatów organizowanych przez Santander Bank Polska S.A. (do 10.09.2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) i POLFUND stał się okazją do wspólnego spotkania i lepszego poznania przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas trwania szkoleń, przedsiębiorcy mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami odnośnie prowadzenia własnej działalności, a także mogli czerpać inspirację z doświadczeń innych. Uczestnicy dzielili się swoimi problemami i wspólnie z prowadzącymi starali się znaleźć skuteczne rozwiązania różnych kwestii związanych z prowadzeniem firmy.

 

POLFUND uczestniczy również w idei Inkubatora Przedsiębiorcy wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. 

 

Służymy szkoleniami i doradztwem w zakresie możliwości finansowania. Zajmujemy się rozpowszechnianiem dobrych praktyk przy wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.