Fundusz EFI

 

Przedsiębiorcy planujący inwestycje mają możliwość skorzystania z pożyczek i poręczeń udzielanych przez POLFUND dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Fundusz ten wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez poprawę ich dostępu do finansowania za pośrednictwem szerokiej gamy wybranych pośredników finansowych w całej Europie. Umożliwia tym samym rozwój przedsiębiorczości, innowacji, badań i rozwoju oraz zatrudnienia. Istotą działania tego Funduszu jest możliwość podzielenia się ryzykiem kredytowania mikro, małych i średnich firm przez banki, co zwiększa ich skłonność do udzielania im kredytów.

 

Dzięki EFI nasz Fundusz oferuje m.in.:

  • atrakcyjne poręczenia dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność lub znajdują się na wczesnym etapie rozwoju
  • poręczenia dla kredytu o mieszanej strukturze finansowania lub finansującego kapitał obrotowy
  • poręczenia dla kredytu inwestycyjnego

 

Zakres udzielanego wsparcia jest szeroki. Gwarantowany przez POLFUND kredyt można uzyskać na stworzenie nowego majątku lub modernizację już istniejącego, zakup środka transportu, zakup nieruchomości, finansowanie kontraktu czy w ramach kredytu obrotowego.

 

Główne cechy poręczenia we współpracy z EFI:

  • wydłużenie okresu ważności poręczenia do 8 lat
  • zwiększenie maksymalnego poziomu poręczenia do 80 %
  • możliwość obniżenia opłaty jednorazowej

 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

 


POLFUND był jedynym w Polsce Funduszem poręczeniowym, który skorzystał z regwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach MAP (2001 - 2006, Multiannual Programme for Enterprise and Enterpreneurship).  W 2005 r. Fundusz zawarł Umowę o współpracy, poręczenia były włączane do portfela do końca 2007 r .
 

 

Zakończony program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

 

POWIĄZANE ARTYKUŁY