Korzyści ze współpracy

Stabilna pozycja Funduszu POLFUND na rynku produktów finansowych wynika z faktu, iż współpraca z nami niesie konkretne korzyści każdej ze stron uczestniczących w podpisaniu umowy poręczeniowej.

 

Banki zyskują wiarygodnego Partnera, z którym mogą dzielić ryzyko spłaty towarzyszące udzielonemu kredytowi, a tym samym poszerzają grono potencjalnych klientów.

 

Do dyspozycji doradców bankowych POLFUND udostępnia przyjazny system informatyczny wspierający procedurę składania i rozpatrywania wniosków dzięki wymianie dokumentów głównie w formie elektronicznej. Same wnioski rozpatrujemy w ciągu 24 godzin, co pozwala doradcom wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców dotyczących szybkiego przekazywania wiążących informacji. Tym samym ułatwia utrzymywanie z nimi dobrych relacji. Ponadto doradcy mogą zawsze liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony specjalistów Funduszu. Dotyczy to także elastyczności warunków udzielenia poręczenia, które można w pewnym zakresie negocjować.

 

Przedsiębiorcy korzystając z poręczeń POLFUND zyskują przede wszystkim większą szansę na uzyskanie tańszego kredytu. Ponadto oszczędzają czas potrzebny na załatwienie formalności, gdyż w kontaktach z nami pośredniczy ten sam doradca bankowy, z którym uzgadniane są warunki pożyczki. Wreszcie istotną zaletą jest większa swoboda wyboru, która wynika z dowolności łączenia naszych poręczeń z innymi formami zabezpieczeń spłaty kredytu.

 

Zapraszamy do pobrania:

Regulaminu udzielania poręczeń POLFUND (plik PDF)

Wniosku o udzielenie poręczenia (plik DOC)